โครงการสำนักงาน
การติดต่อ
-สามารถเพิ่ม ที่อยู่ หรือ ข้อมูล ของลูกค้าที่คุณต้องการติดต่อได้ไม่จำกัด
-สามารถแยกข้อมูลลูกค้าเป็นกลุ่มได้

จดหมาย
-สามารถส่งจดหมายไปยังกลุ่มลูกค้าในแต่ละกลุ่มพร้อมกันในครั้งเดียว

วิธีชำระเงิน
-คุณสามารถสร้างการชำระเงินได้ เสนอ / บันทึกการจัดส่งสินค้า / ยืนยัน / บิล
-มีฟังก์ชั่นเดบิลและเครดิตที่ควบคุมได้ง่ายขึ้น
-ทำงานได้อย่างรวดเร็วด้วยฟังก์ชั่นบทความ

การจัดระบบ
-คุณสามารถควบคุมพนักงานของคุณกับงันฟังก์ชั้น
-คุณสามารถจัดระเบียบงานของคุณดีกว่าที่มี
 
โครงการ ร้านค้า
-ง่ายต่อการจัดการ
-การสนับสนุนสมาร์ทโฟนให้เข้ากันได้
-เพิ่มรายชื่อโดยตรงไปยังสำนักงาน
-เพื่อให้ทุกคนที่สำนักงานสามารถทำการเรียกเก็บเงินมากกว่าสำนักงาน
 
โครงการเว็บไซต์บนมือถือ
-การออกแบบเว็บที่ตอบตนองต่อ
-ง่ายต่อการจัดการ
-สามารถออกแบบได้อย่างอิสระ
ให้เว็บไซต์ได้รับอนุญาติโดยฟังก์ชั่นล็อค
-สามารถจัดการดูแลระบบและผู้ใช้
-อัลบั้มรูปภาพ
-คุณสมบัติหลายอย่าง

 


 
โครงการ PIT - Sitebuilder
-ง่ายต่อการจักการ
-สามารถออกแบบได้อย่างอิสระ
-ให้เว็บไซต์ได้รับอนุญาตโดยฟังก์ชั่นล็อค
-สามารถจัดการดูแลระบบและผู้ใช้
-อัลบั้มรูปภาพ
-คุณสมบัติหลายอย่าง
 
โครงการควบคุมเวลา
-โปรแกรมนี้จะทำให้การคำนวนที่สมบูรณ์แบบ
-สามารถปรับแต่วันหยุด ฯลฯ
-สามารถดูชั่วโมงการทำงานทั้งหมด และ ดูการทำงานต่อชั่วโมงได้
-ง่ายต่อการจัดการเงินเดือนหรือเวลาในการทำงาน
โครงการ อินทราเน็ต
- ตอบสนองต่อการออกแบบเว็บ
- คุณสามารถสร้างทางลัดไปยังการเชื่อมโยงทุกสิ่งที่คุณต้องการ
- การออกแบบได้อย่างอิสระ